Írásaim

Vid Ödön

Sose beszéltél róla (77.)

2018. február 04. 11:15 - Vid Ödön

(az elejére)

                                                                                                                                                                          21.       

A monológgal szinte fejbe vág, ám szusszanásnyi szünet nélkül beszél tovább. Így nemhogy kommentálhatnám, de még csak alaposan végig sem gondolhatom, hová fog mindez vezetni.

– Nos, akkor én nagy naivul azt hittem, anyád részéről ez csupán üres fenyegetődzés. Mit ne mondjak, hát bizony alaposan tévedtem, ahogy majd mindjárt meglátod. Na szóval május 30-án a Palival már korán otthon voltunk. Úgyhogy ez 64-ben biztosan szombatra esett. Én, szokás szerint, a konyhában tettem-vettem, ő meg a szobában lopta a napot. Úgy öt óra körül lehetett, azt hiszem éppen krumplit pucoltam, mikor nyílt az ajtó.

„– Csókolom, anyuka!

– Megjöttél, Gerduskám? Csak halkan, az apád odabenn alszik. Tudod, gyűjti az erőt! – mondtam, hátra sem nézve.

– Kezicsókolom, kedves mama! – hallottam egy ismeretlen férfihangot.

– Jesszusom! – ejtettem ki a kezemből a kést meg a krumplit meglepetésemben. – Gerduskám, hát miért nem szóltál előre, hogy udvarlód akadt végre, és ma felhozod? Szalad az egész lakás! Mit fog rólunk gondolni ez a fess fiatalember? – sopánkodtam.

– Anyuka, Péter a férjem. Fél négykor házasodtunk…

– Ugye, most csak viccelsz? – csaptam össze a kezem. – Ugye, nem csináltál ilyen… ilyen őrültséget?

– Mi ez a ricsaj? Az ember már nem is szundíthat nyugodtan a saját házában! – jelent meg a Pali. – Maga meg kicsoda, he? És mi a fészkes fenét keres az én lakásomban?

– Tiszteletem! Szikla Péter vagyok. Mérnök! És mától a Gerda férje. Ugye, szólíthatom papának?

– Ezt kikérem magamnak, nem vagyok a papája! – üvöltötte a Pali céklavörösen. – Gerda, az anyád úristenit, ez az alak azt mondta, hogy a férjed! Te… te… én kitagadlak, ha ez igaz!

– Márpedig igaz, apuka! Mostantól Szikla Péternének kell szólítani! – anyád büszkén mutatta az ujján lévő vékony aranygyűrűt.

– Palikám, az Isten szerelmére, csillapodj! Mit fog rólunk gondolni a vejünk?! – kapaszkodtam belé, nehogy valami őrültséget csináljon.

– Kit érdekel, mit gondol ez a… ez a senkiházi gyüttment! Úgy kirúgom innen, hogy a lába se éri a földet!

– Először is, Péter nem gyüttment, hanem a férjem! – csattant fel az anyád. – Még egyszer ne merje nekem pocskondiázni, mert…

– Drágám, hagyd, majd én! – ölelte át az apád.

– Kérem, tárgyaljuk ezt meg higgadtan! Természetesen a szocialista együttélés elveinek messzemenő alkalmazásával! – fordult ezután a Palihoz. Halkan, de határozottan beszélt. – Tehát, hadd mutatkozzak be részletesebben! Szikla Péter vagyok. Huszonnyolc éves. Jelenleg még pártonkívüli, ateista, tartalékos főtörzsőrmester, és nagyjából 93 perce házas. A végzettségem okleveles híradástechnikai mérnök. Jelenleg fejlesztési csoportvezetőként a BRG-ben építem a szocializmust. Négy éve aktív tagja vagyok a MTESZ Híradástechnikai Tudományos Egyesületének. A szüleim agronómusként dolgoznak a rakamazi tsz-ben. Jelenleg egy Tétényi úti garzonnal rendelkezem, ez lesz Gerdával az első közös otthonunk. Van még egy kétéves, tizenötezret futott Wartburgom. Remélem, tisztelt apósom, ezzel sikerült eloszlatnom abbéli aggályát, hogy leánya nem megfelelő embernek adta a szívét.”

Amennyire kislányként felfogtam, apám mindig így beszélt, ha valakit le akart alázni. Vagy éreztetni vele, hogy mennyivel áll felette. Félreértés ne legyen, sosem a szavaival. Arra borzasztóan vigyázott, nehogy bármi sértőt mondjon, és bele lehessen kötni. Viszont tenyérbe mászó büszke fensőséggel sorolta, hogy milyen iskolát végzett, mi a beosztása, minek a tagja, mije van, amitől szerencsétlen áldozata csak leesett állal tudott rá felnézni. Az persze konkrétan sosem hangzott el, hogy te hozzám képest egy nagy nulla vagy, de ezt csakis így lehetett érteni. Szegény nagyi nyilván ebből semmit sem vett észre, mert ezt a pár mondatot még mindig átszellemült arccal ismétli. Pedig mennyi minden disznóság szárad apám lelkén is!

(folytatás)

Szólj hozzá!

A kívülálló (67.)

2018. február 01. 18:33 - Vid Ödön

(az elejére)

Emlékezett rá, hogy annak idején Bölcsesség madárként repítette át a Kristályhegyen Odiékat. Gondolta, az első két sor ezt jelenti, és hipp-hopp, Rézvölgyben teremhet. Végeredményében ezt Remény megígérte neki a barlangban, legalábbis ő így akarta érteni.

Annál nagyobb volt a meglepetése, amikor kérdésére a tündérkirály megrázta a fejét.

– Sajnálom, egyetlen tündér sem léphet borzasztó következmények nélkül Rézvölgybe, amíg ott Csiperke az úr. Egyedül kell vele megküzdened.

– Remény, de hát azt ígérted, Rézvölgy határáig velem maradsz! – kiáltott fel kétségbeesetten.

– Sajnos, ezek szerint pontatlanul fogalmaztam. Lélekben lehetek csak veled. Ámde nagyon bízom benned, mint ahogy mindannyian.

Korábban valami nyeglét válaszolt volna, most viszont rezignáltan vette tudomásul, hogy magára van utalva:

– Értem. Meg kell másznom a megmászhatatlan hegyet, ugye?

– Igen. Bár annyit elárulhatok – mosolyodott el Bölcsesség –, te képes vagy megtenni ezt az utat!

– Mert kívülálló vagyok? – kérdezte némi éllel.

– Nem.

– Hát akkor?

– Az egyelőre maradjon a mi titkunk! Nem miattunk, a te érdekedben.

Gyöngynek elege volt a rejtélyes kijelentésekből.

– Még hogy a saját érdekemben – füstölgött magában. – Ezt talán nekem kéne eldöntenem!

– Ne mérgelődj! – csitította belső énje. – Ők idevalósiak…

– Én pedig idegen! – vágott közbe. – Kösz, hogy figyelmeztetsz!

– Jól van no, nem szóltam semmit! Egyébként sincs értelme rágódod a megváltoztathatatlanon.

– Kérlek, ne sértődj meg – törte meg a kínossá váló csendet Jóság –, a legkevésbé sem akarunk megbántani. Hidd el, mindent, ami csak a módunkban állt, megtettünk, hogy sikerrel járj. Bízom benne, hogy amikor eljön az ideje, te is így fogod érezni.

– És nem engedünk el üres kézzel – vette vissza a szót Bölcsesség. – Itt a szüleidtől kapott fiola, amely idehozott. Tündérködöt zártunk beléje, segítségedre lesz, meglásd. Őszintén remélem, hamarosan viszontlátjuk egymást!

Magához ölelte a kedvetlen, szótlan Gyöngyöt, majd utána sorban Jóság, Álmos, végül Remény búcsúzott tőle.

– Ne feledd, én mindvégig veled leszek! – súgta.

 

 

Rosszkedvűen vágott neki az útnak. Vendéglátóitól jóval több segítségre számított.

– Miért beszéltek velem rébuszokban? – töprengett hangosan, miután az utolsó tündért is jócskán maga mögött hagyta. – Mi a fenét titkolnak?

– Már megint értelmetlen dolgokra fecsérled az erődet! – feddte meg belső énje.

– Még te is ellenem fordulsz! – háborodott fel.

– Nyugi, tudod jól, hogy azt nem tehetem. Te meg én egyek vagyunk. Legfeljebb én egy kicsit higgadtabb, megfontoltabb…

– Rozi, ne fényezd itt nekem magad, mert még sírva fakadok! – vágott közbe vigyorogva Gyöngy. – Szóval, valami különös oka van, hogy meg kell másznom ezt a ménkű nagy hegyet.

– Ühüm. Örülök, hogy végre belátod!

A tündérek útmutatás nélkül bocsátották útjára, így fogalma sem volt, merre keresse a Kristályhegyen átvezető ösvényt. Egyelőre ment, ahogy mondani szokás, az orra után.

Esteledett, mire a hegység lábához ért. A meredek sziklafalat még pár lépésről is tökéletesen simának hitte, ám közvetlen közelről egy keskeny csapás rajzolódott ki a szeme előtt. Legfeljebb fél méter széles lehetett, és ameddig ellátott, enyhén emelkedett.

– Ha ez végig ilyen, képtelen leszek végigmenni rajta! – sopánkodott.

– Már megint nyavalyogsz! – korholta belső énje.

Térviszonyom van, tudod jól! – tiltakozott.

– Először is, ne facsard ki az anyanyelvedet! Másodszor, ezt csak bemeséled magadnak. Menj fel öt métert, ülj le egy órára, aztán beszélj!

(folytatás)

Szólj hozzá!

Sose beszéltél róla (76.)

2018. január 27. 10:43 - Vid Ödön

(az elejére)

"– Kuss! És nagyon ajánlom, nehogy zavarjatok, amíg készen nincsen minden, mert nem állok jót magamért! – ezzel a Pali visszadülöngélt a szobába.

– Fiúk, több tiszteletet apátoknak! Gerduskám, te is térj észhez! – próbáltam meg helyreállítani a megszokott rendet.

– Anyuka, én…

– Most hallgass, kislányom! Nos, itt az ideje a fadíszítésnek. Fiúk, az a ti dolgotok! A mienk meg a vacsorafőzés! Igyekezzünk, későre jár!

– Az Isten szerelmére könyörgök, kislányom, ha nem akarsz idő előtt sírba tenni, máskor ne ingereld az apádat! – mondtam, miután kettesben maradtunk.

– Anyuka, árulja már el, mi a fenét szeret maga ebben az emberben? Hiszen állandóan részegeskedik! Állítólag nőzik is! Csalja magát fűvel-fával, amennyiben hihetünk neki. Arról már nem is beszélek, hogy folyamatosan terrorizál minket! Hát miért nem válik már el tőle, anyuka?

– Jaj, kislányom, lásd már be végre, hogy nem lehet! Mert mihez is kezdenék az ikrekkel nélküle? Hisz a tanuláshoz nem fűlik a foguk! Bezzeg minden stikliben élen járnak! Az apád legalább valamennyire kordában tudja őket tartani, tőle félnek!

– És ebbe szép lassan mind beleőrülünk! Hát én nem kérek ebből! Én ugyan nem fogom meghunyászkodva tovább tűrni se a zsarnokságát, se a disznóságait! Csak mert ő az apám? Normális életet akarok élni végre! És azt az apám mellett nem lehet! Felnőtt fejjel nem fogok nyolcra hazajárni, mert neki állítólag elvei vannak! Egy frászt! Érti, anyuka? Úgyhogy ne csodálkozzon majd, ha hozzámegyek az első férfihez, aki emberszámba vesz és kedves velem! Nincsenek nagy igényeim! Nem kell, hogy úgy nézzen ki, mint teszem azt a Bitskey Tibor! Csak se kapanyél, se cigaretta ne lógjon a szájából! Ja, és ne káposztalé lötyögjön a fejében!”

(folytatás)

Szólj hozzá!

A kívülálló (66.)

2018. január 24. 15:24 - Vid Ödön

(az elejére)

Az öregúr magasra tartotta a fiolát, ami szempillantás alatt magába szippantotta a lilaságot. Teljes pompájában tárult fel a tündérek lakhelye. Körös-körül égbeszökő, csillogó kristályra emlékeztető hegyek övezték a tálhoz hasonló óriási kertet. A mögötte lévő üregből valószínűtlenül kék vízű folyócska csobogott elő, és kanyargott végig a medencén.

– Ez a Selymesvíz – magyarázta Álmos.

– Lehetetlen! – hüledezett.

– Micsoda?

– Hát, hogy ugyanabból a barlangból két különböző irányba eredjen vízfolyás.

– Pedig itt van rá a bizonyíték – mosolygott az öregúr.

– Akkor sem hiszem el. Ez egyszerűen képtelenség! – ellenkezett.

– Mennyit láttál útközben?

– Jószerivel semmit. Tündér útitársaim éppen csak annyi fényt adtak, hogy azt lássam, hová lépek. Fogalmam sincs, hogy merre tekereghettem, és magasabban vagy alacsonyabban vagyok-e, mint ahonnan elindultam.

– Számítana, ha tudnád?

– Hát…

– Szóval nem – csapott le Álmos. – Nos, ugyanígy felesleges töprengened a két folyó eredetén. Gyönyörködj inkább a virágokban!

Egy darabig csendben bandukoltak a virágágyások között. Gyöngy még mindig nem tért napirendre a Hömpölygő meg a Selymesvíz rejtélye fölött, viszont óvakodott újra szóba hozni.

Bár útja során több királyi kertben is dolgozott, rengeteg olyan növényre figyelt fel, amikkel azelőtt még sohasem találkozott. Elámult a fajták sokaságán, a különféle színárnyalatokról nem is beszélve. Megyer mezejét ősz közepén hagyta el, itt pedig egyszerre nyíltak az összes évszak virágai.

Útközben emberi termetű, kertészkedő tündérekkel találkoztak, akik barátságosan üdvözölték őket, majd szorgoskodtak tovább. Kezükben nem volt szerszám, hanem simogató mozdulatokkal becézgették a virágágyások lakóit, amelyek szemmel láthatóan élvezték a kényeztető gondoskodást. Más virágoskertekben méhek meg lepkék garmadája szállna virágról-virágra, itt viszont parányi tündérek gyűjtögették a virágport szakadatlanul.

Gyöngy annyira belefeledkezett a kert bámulásába, hogy meglepődött, amikor már oda is értek a palotához. Egy ilyen helyre csupa márvány épületet képzelt, faragott kőcsipkékkel, szobrok sokaságával, arany tetővel. Helyette egy óriási, emeletes, tornácos, meszelt falú építmény előtt álltak. Zöld cserepekkel fedték, az ablakokat ugyanolyan színű zsalugáterek keretezték, akárcsak egy parasztportát. Ám a sarkokon egy-egy vaskos, kerek torony meredezett az ég felé.

A bejáratnál három tündér várakozott. A legfiatalabbat, Reményt már ismerte. Hogy így egymás mellett álltak, észrevette az elenyésző különbségeket a férfiak és a nők között.

– Ő itt Bölcsesség, az édesapám, Tündérkert királya, ő pedig Jóság, az édesanyám – mutatta be a szüleit. – Végül, ő Gyöngy, a távolról jött.

Hálás volt a figyelmességért, hogy nem a kívülállót használta.

– Légy a vendégünk – invitálta a tündérkirály –, mielőtt életed legnehezebb útjára indulsz.

Két csodálatos nap következett. Élvezte a vendégszeretetet, a kertet elárasztó nyugalmat. Úgy érezte, végtelen energiával töltődik fel, semmi nem állhatja útját. Egyetlen pillanatra sem költözött bele kétség feladatának sikeres teljesítését illetően.

Egyedül Hópehely hiányzott. A barlangban azt hitte, tündérként vele van, azonban most hiába kereste.

– Hópehely nem tündér, sohasem volt az. Ha kitartóan végigjárod az utad, a végén találkozhatsz majd vele – reagált Álmos, mikor ezt szóba hozta.

– És Dömötör, meg az esztena hová tűntek?

– Sehová. Téged ragadtunk ki onnan.

– Szükséges volt? El sem búcsúzhattam tőlük!

– Nem tudom – vonta meg a vállát az öregúr. – Így történt, ezen már nem segíthetünk.

A beszélgetés nyomán korábbi derűs hangulata elpárolgott. Ekkor jelent meg a bőrdarabon a következő versszak:

 

Tündérek segedelme

Juttat végül Rézvölgybe.

Annak gonosz úrnője

Csanak vizét hörpintse!

(folytatás)

Szólj hozzá!

Sose beszéltél róla (75.)

2018. január 20. 10:40 - Vid Ödön

(az elejére)

Nem hiszek a fülemnek! Most értem meg végre, miért ragaszkodott anyu annyira ahhoz, hogy a családi múlt szóba se kerüljön közöttünk. Ilyesmit legszívesebben elfelejtene az ember, nemhogy meséljen róla a gyerekének! De nem akarom most nagyit félbeszakítani, annyi időm biztosan marad majd, hogy erre még visszatérjek.

„– Az Isten szerelmére, nyugodj meg, és tedd le azt a kést! Könyörgök!... Majd beszélek a fejével…

– Anyuka, ne álltassa már magát! Meg engem se! Ahogy eddig se, ezután se lesz semmi foganatja!

– Gerduskám, kislányom! Holnap a sarkamra állok. Ígérem! De ma… ma nem… könyörgök, ne rontsuk el még jobban a szentestét!

– Kuss! Az ember már békésen sem aludhat a saját házában! – tántorgott ki ekkor a Pali a szobából.

– Berta, mi a fészkes fene ez itt? Én nem ezt vettem! – üvöltötte, amikor meglátta a halszeleteket az asztalon.

– Palikám, az Isten szerelmére könyörgök, nyugodj le! Az Imre hozott egy kis halat…

– Már megint ez a Berg! Hát mit képzel ez… ez a semmirekellő?! Hogy én nem tudom a családomat tisztességgel ellátni? Gerda, fogd ezt a vacakot, oszt vidd vissza annak a… a… a nyomoréknak!

– Nem viszem, apuka!

– Micsoda?!

– Jól hallotta, nem viszem! Nem fogom megbántani azt a jó embert! Az egyetlent, aki szeretettel bánik velem! Mert magától aztán ezt az életben még nem kaptam! És különben is, kifizettem az árát! De ha nem tetszik, vigye maga!

– Te vissza merészelsz pofázni nekem?! Ezt megkeserülöd, te… te… te kis kurva! Velem te az én házamban így nem beszélhetsz! – üvöltötte lila fejjel a Pali, és anyádra akart rontani, aki meg látványosan rá emelte a konyhakést.”

– Képzelheted, hogy akkor egy pillanatig azt hittem, ott menten behalok! Minden lélekjelenlétemre szükségem volt, hogy sikítozva, arccal a Pali felé közéjük álljak. Inkább engem üssön meg, minthogy szegény anyád valami jóvátehetetlent tegyen! És közben az ikrek is kitámolyogtak az előszobába. Azt hiszem, az ital hatása még nem múlt el náluk, mert röhögcsélve, egymást böködve figyelték a jelenetet.

– Minden túlzás nélkül, le a kalappal a bátorságodért! Hogy képes voltál közéjük állni! Kétlem, hogy én ilyesmit meg mernék tenni! Tudod, amikor az előbb a bili kiborításról elmélkedtem, eszembe se jutott, hogy ennyire elfajult a helyzet! Abba pedig végképp nem szeretnék belegondolni, mi minden történhetett volna!

– Istennek hála, a legszörnyűbbre nem került sor!

„– Jesszusom, Palikám, az Isten szerelmére könyörgök, csillapodj! Hisz Szenteste van! – tördeltem kétségbeesetten a kezem.

– Ez nektek Szenteste?! Az ember egy kicsit jól akarja érezni magát, és erre mi történik?! A kotnyeles szomszédom halat hoz, a lányom meg kést fog rám. Mi jöhet még ezután?! – üvöltötte, de egy fél lépéssel hátrább húzódott.

– Elmegyek! – jelentette ki anyád.

– Ki a fene akar téged visszatartani? Mert én aztán nem! De ha most elmész, aztán nehogy rimánkodj nekem, hogy fogadjalak vissza a házamba! – válaszolta jóval halkabban.

– Palikám, Gerduskám, az Isten szerelmére, ne mondjatok már ilyeneket! Hát milyen lesz így a Szentesténk?

– Amilyen tavaly! – kajánkodott a Benőkém, felbátorodva attól, hogy a Pali már nem üvöltözik. – Pocsék! Apuka nem evett egy falatot sem, mert a Berg bácsi halát rántotta ki anyuka.

– Szerintem meg baromira jó muri volt! – csatlakozott hozzá a Sanyikám. – Apuka olyanokat mondott, hogy a Gerdi étvágya teljesen elment.

– Azért azt kihagynám, mikor a földre borította a bejglis tepsit! Pocsékba ment az egész! Remélem, idén másként lesz! – folytatta a Benőkém.

– Fiam, már te is ellenem fordulsz? Hát rossz ember vagyok én? – sóhajtotta a Pali.

– Cézár ezt sokkal emelkedettebben mondta ugyebár, hogy te is fiam, Brutus! – jegyezte meg a Józsikám, és nyerítve röhögött a fivéreivel."

(folytatás)

Szólj hozzá!

A kívülálló (65.)

2018. január 17. 14:01 - Vid Ödön

(az elejére)

A hasadékban csak a lila különböző árnyalatait látta. A nagyon sötét háttér előtt világosabb fák és bokrok nőttek. Kintről egy megmagyarázhatatlan, nyomasztóan fénylő, mályvaszínű füstszerűség gomolygott befelé. A nyirkosnak, tapadósnak, ellenben ritkásnak és szagtalannak érzett valami fokozatosan körülvette, és ettől émelygés kerülgette.

– Hová kerültem! – sikította hisztérikusan, amikor a lilaság elérte a derekát, és egyre emelkedett. – Remény, kérlek, segíts!

– Nincs szükséged rá – huhogta a feje fölül egy eddig még sohasem hallott férfihang.

– Már hogyne lenne! – feleselt sikítozva. – Itt állok, mint Bálám szamara, ráadásul okádhatnékom támadt.

– Ne zavartasd magad, csak nyugodtan öklendezz! – kacagott gúnyosan az ismeretlen. – De miért álldogálsz itt, csak nem vertél gyökeret? Vár a kinti világ!

Az aknában már minden lilának látszott, saját magát is beleértve. Bár arra számított, hogy fuldokolni fog az anyag beszippantásakor, mégis ugyanolyan könnyen lélegzett, mint azelőtt. Továbbra is ingadozott, kilépjen-e a nyíláson. Hirtelen ötlettől vezérelve szeme elé emelte a nyakában lógó fiolát, amely már többször segített rajta.

Az üvegcsén keresztül napfényben fürdő, színpompás tájat szemlélt. Virágzó fákat, bokrokat, közöttük sétálgató, beszélgető, vagy kertészkedő, légiesnek tűnő lények sokaságát. A lyuk előtt felfedezni vélte Reményt, aki hívogatóan integetett.

Körülnézett az aknában is, ahol a humorizáló idegennek nyoma sem volt. Megvonta a vállát, egyáltalán nem vágyott a társaságára. Mély levegőt vett, majd elszántan kimasírozott a barlangból. Odakint egy másik tündérbe botlott. A hajhosszát leszámítva erősen hasonlított Reményre, sőt, ugyanolyan öltözéket is viselt, azonban Gyöngy biztos volt benne, hogy a ránctalan arc, az egyenes tartás ellenére egy öregúrral van dolga.

– Add ide, mi szívednek a legkedvesebb! – parancsolta ércesen zengő férfihangon.

Gyöngy megdöbbent az elég barátságtalanul hangzó felszólítástól. Hozzászokott, hogy ebben a világban szinte mindenki udvarias, és köszönéssel kezdi a beszélgetést.

– Jó napot vagy jó estét! – motyogta zavartan. – Mire gondolt? És ha meg nem sértem, miért?

– Ide ez a belépő – dörrent a felelet. – És jól vigyázz, nehogy rosszul válassz!

– Mert akkor mi lesz? – akarta kérdezni, de azon nyomban meggondolta magát.

– Vajon a cerberus mire gondolt? – töprengett idegesen. – Ha ő is belelát a fejembe, akkor jobban ismer, mint saját magam!... Na lássuk, mit adhatnék?... Nem sok mindenem van! A csanakok, a tarisznyák, Villő nyakéke, pár ruha…

– A szüleidtől kapott fiolát – javasolta belső énje.

– No de az az utolsó emlékem tőlük!

– Éppen azért!

– És akkor hogyan igazodok el ebben a fura világban? – akadékoskodott tovább a néma vitában.

– Ezzel most ne törődj! Ha rosszul cselekszel, úgyis mindegy. Igyekezz, az öregúr egyre türelmetlenebb!

Kicsordultak a könnyei, amikor kibújt a fiolát tartó láncocskából. Először, és valószínűleg utoljára megcsókolta, közben sorra felvillant lelki szemei előtt édesanyja, édesapja, bátyja és nővére, majd pedig Katica és Odi képe. Végül reszkető kézzel tette a szótlanul strázsáló alak tenyerébe.

– Jól választottál, Gyöngy, most már beléphetsz Tündérkertbe. Szeretettel üdvözöllek lakói nevében! – hajolt meg szertartásosan az öregúr. – Álmos vagyok.

– Én meg törődött! – bujkált benne a kisördög, ám magába fojtotta a szalonképtelen megjegyzést.

– Menjünk, a palotában már minden készen áll a fogadásodra!

(folytatás)

Szólj hozzá!

Sose beszéltél róla (74.)

2018. január 14. 14:29 - Vid Ödön

(az elejére)

„– Ebből a szemétből nem lehet rántott halat sütni! Anyuka, most mit csinálunk? – fakadt ki anyád elkeseredetten, miután kettesben maradtunk a konyhában.

– Cseppet se félj, Gerduskám, majd csak megsegít a Jóisten! – csitítottam kevés meggyőződéssel. – Ezekből főzök egy kis levest, a krumplit meg kisütöm rósejbninek.

– Anyuka, én ezt nem bírom tovább! – csapott az asztalra.

– Jaj, kislányom, ne kezdd már te is! Az apád mégiscsak jó ember…

– Kivéve, ha iszik! Azt meg igencsak sűrűn teszi, hogy a rosseb enné meg!

– Jesszusom, Gerduskám, ne káromkodj!

– Anyuka, hát nem érti? Pár hét múlva tizenkilenc leszek! És nem merek senkivel randevúzni. Mert rettegek, hogy előbb vagy utóbb be kell őt mutatnom itthon. Nincs az a fiú, aki ne menekülne fejvesztve az iszákos apám elől…

– Kedves Berta, bejöhetek?

– Jó napot! Hogy van, Berg bácsi? – anyád örömmel nyitott neki ajtót.

– Jesszusom! Imre maga mit keres itt?

– Ha meg nem sértem, hát hoztam pár szelet pontyot. Láttam, mit vett a férje, abból lehetetlen ünnepi vacsorát varázsolni.

– Imre, maga egy angyal! Megmentette a karácsonyunkat! Hogyan háláljam ezt meg magának? – repestem a boldogságtól.

– Á, ez szóra sem érdemes! Nos, nagyon kellemes ünnepet kívánok maguknak!

– Berg bácsi, mondja, mibe került ez? Hadd fizessem ki! – állta el az útját anyád.

– Ajándéknak szántam!

– Sejtettem, de mégis… Ismeri az apámat, jelenetet rendez majd. Ellenben ha kifizetem, lesz mire hivatkoznom!

– Nincs jól ez így! – csóválta a fejét az Imre. – De igaza van, Gerduska, előzzük meg a bajt, ha lehet! Ad most egy húszast, aztán karácsony után várom egy jó teára. Mint gyerekkorában. És magát is, kedves Berta!

– Köszönöm, Berg bácsi! Kár, hogy nem maga az apám!”

– Ilmuskám, te azt el se tudod képzelni, hogy mennyire megijedtem ettől! Istenhez könyörögtem, nehogy az Imre véletlenül elszólja magát! Mert biztosra vettem, hogy abból akkora, de akkora ribillió lenne, hogy azt lehetetlen elmondani.

– Hát… – tétovázok, kimondjam-e, amit gondolok –, az a karácsony nyilván irtó pocsékul telhetett el, hisz már eleve borzasztóan indult az egész. Viszont ha akkor végre kiborítottátok volna a bilit, utána esetleg minden sokkalta jobban alakult volna! És akkor talán szegény anyu még ma is élne…

Azonnal megbánom a számon kicsúszott utolsó mondatot. Anyu mindig figyelmeztetett, hogy beteg mókus módjára rágódom a múlton, amikor hosszasan tipródtam, vajon jobban járok-e, ha az adott szituban másként cselekszem. Ráadásul nagyit ezzel elég egyértelműen felelőssé tettem anyu haláláért. Pedig erről kizárólag az a hülye trabantos tehet!

Meglepetésemre nem sértődik meg.

– Igazad van, mai eszemmel ezt már én is így gondolom. De akkor még nem álltam készen erre. Sajna… Na de folytatom:

„– Ó, ez végtelenül hízelgő, Gerduska! Fájdalom, de ebben az egyben nem segíthetek! – sóhajtotta az Imre. – Tudja, én is nagyon örülnék egy ilyen lánynak, mint maga! De hát elszaladt az időm…

– Imre, az Isten áldja meg a jóságáért! – szóltam közbe gyorsan.

– Nos, még egyszer kellemes ünnepet kívánok maguknak!

– Kellemesebb karácsonyt, Berg bácsi! – csukta be mögötte az ajtót anyád.

– Anyuka, hogyan süllyedhettünk idáig?! Tavaly is, tavalyelőtt is ugyanez volt! Az apám elkocsmázta a pénzt, a halas kofától meg elhozta a szemetet! És most még a fiúkat is rá fogja kapatni az italozásra… tizenöt évesen! Nekem pedig mindig szégyenkezni kell, ha összefutok a Berg bácsival… Hát nem! Nem és nem! Nekem ebből elegem van! – kiabálta.

– Gerduskám, halkabban az Istenért! Még felvered az apádat!

– Na és! Ennél rosszabb már úgysem lehet! És ha megint fel akar pofozni, mint legutóbb a nyáron, hát akkor itt vér fog folyni! – ezzel felkapta a legnagyobb konyhakésemet.”

(folytatás)

Szólj hozzá!

A kívülálló (64.)

2018. január 11. 19:11 - Vid Ödön

(az elejére)

– Nos, amikor az unokám egyedül, Tölgy nélkül tért vissza a palotába, megfordult a fejemben, hogy valami rossz történt. De arra nem számítottam, hogy ennek okozója Csiperke. Aztán átölelte a férjemet, és ő a szemem előtt vált tehetetlen bábbá. Fájdalom és reménytelenség áradt szét bennem. Nagyon hiányzott Csiribi-Csiribá, aki talán megállíthatta volna a romlást. Vagy legalább előre figyelmeztethetett volna…

A tündér elhallgatott, arcára végtelen szomorúság ült, majd pár sóhajtás után folytatta:

– Akkor még csak nem is sejtettem, mi zajlik valójában, ezt csak később értettem meg. Ugyanis a kis gonosz áldozatai lelkét szippantja magába. Miután nagyapjával végzett, engem is be akart hálózni. Ám velem nem boldogult, akkori ereje született tündért még nem győzhetett le. Elmenekültem hát a völgyben élő többi tündértestvéremmel együtt.

– Miért mondtad azt, hogy született tündér? – kérdezett közbe Gyöngy. – Netán léteznek másmilyenek is?

– Ha valaki Tündérkertbe kerül, szert tehet néhány tündérképességre. Ennek nincs tudatában, és így soha nem is akarja azokat használni. Ám végszükségben a javára válhatnak.

– Akkor Katica és Odi is egy kicsit tündérek?

– Valamennyire igen. De hadd folytassam a történetemet! Tündérkert legöregebb lakója, aki már időtlen idők óta él, világította meg a történteket. Állította, hogy a problémát csakis egy kívülálló oldhatja meg. Megjövendölte, hogy az illető Megyer mezejére érkezik majd, és segítségre lesz szüksége. Így hát az összes rézvölgyi tündér áttelepült ide. Azóta várakoztunk rád ebben a fény alakban, és most veled együtt tartunk hazafelé.

– És mi van, ha mégsem én vagyok az, akire számítottatok? – tamáskodott. – Vagy kudarcot vallok?

– Ne légy kishitű! – mosolyodott el Remény. – Akkor minden rendben lesz!

– De ha mégsem?

– Nos, hogy a te szavaiddal éljek, Mesevilágnak akkor annyi! Ám emiatt még ne fájjon a fejed!

– Most már mindvégig velem maradtok? – váltott témát Gyöngy.

– Csak amíg a Tündérkert és Rézvölgy közötti határához érsz. Onnantól kezdve magadra leszel utalva. Azonban higgy nekem, kellően fel vagy vértezve, hogy sikerrel járj!

– Már eleget görcsöltél! Koncentrálj a feladatra, ne akadékoskodj tovább! – szólt rá belső énje.

Bár változatlanul kétségek gyötörték, nem beszélt róluk. Gondolataiba merülve baktatott az utat megvilágító tündérek nyomában. Néhány pillanat múlva Remény visszaváltozott előző alakjába, és elvegyült társai közt.

Még háromszor állt meg pihenni, enni, és aludni, mielőtt halvány, ezüstös derengést pillantott meg a távolban. Fellelkesülve szaporázta meg lépteit. Remélte, nemsokára maga mögött hagyhatja a barlangot. Ám amikor végre a világosság forrásához ért, csalódottságában majdnem sírva fakadt. Lába előtt nagyjából tíz méter átmérőjű kráter tátongott. Mélyén víz csillogott, alóla tört fel a fény, megvilágítva az üreg falait. Kísérői eggyé váltak a ragyogással.

– Na, ne! – kiáltotta el magát. – Ugye, ebbe nem kell beleugranom?!

Még az uszoda rajtkövéről sem szeretett beugrani, se fejest, se talpast. Iszonyodott a pillanatig tartó zuhanástól, de még a látványától is. Odahaza kimenekült a szobából, amikor a tv műugrást vagy toronyugrást közvetített, az ejtőernyőzésről nem is beszélve. Most pedig legalább emeletnyi mélység ásított előtte, és a tükröződő felszín alatt bármi rejtőzhetett.

Tipegett-topogott, várt valami válaszra vagy jelre, azonban az késett. Elindult, hogy körbejárja az aknát, és csakhamar falba ütközött. Ugyanígy járt a másik irányban is. Amerről jött, ott sötétségbe burkolódzott a barlang, lámpás híján arra nyilvánvalóan nem mehetett, arról nem is beszélve, ezzel távolodott volna a céljától. Egyre dagadó pánikjában is mind biztosabb volt abban, hogy csak a kúton keresztül juthat ki. Ámde minden porcikája reszketett a szabadesés és az utána következő kényszerű fürdőzés gondolatától.

– Mire vársz? – szólalt meg végre belső énje.

– Bíztatásra – nyöszörögte.

– Huj, huj hajrá! – dübörgött a falakból.

Ez annyira meglepte, hogy önkéntelenül előrelépett, és máris sikítva zuhant megállíthatatlanul. Azonban az ilyenkor szokásos, kellemetlen liftező érzés meg az azt követő csobbanás elmaradt. Helyette lassan süllyedt lefelé, mintha egy lapon állna. Mikor megállapodott, vele szemben jókora nyílás tátongott.

(folytatás)

Szólj hozzá!

Sose beszéltél róla (73.)

2018. január 06. 20:56 - Vid Ödön

(az elejére)

Ezt, a korábbiaktól eltérően, szenvtelenül, rezzenéstelen arccal, teljesen monotonon, felkiáltó jelek nélkül meséli. Úgy, mintha az egész nem vele, hanem valaki idegennel történt volna meg. Próbálom magam elé képzelni a jelenetet, sikertelenül! Pedig ebben a lakásban ülök, ahol huszonhat év alatt a festéseket leszámítva gyaníthatóan alig változott valami.

– Ez tényleg irtó hülye szitu lehetett! Remélem, ezt már nem tűrted szó nélkül!

Indulatos megjegyzésemet figyelmen kívül hagyva folytatja a történetet.

„– Jesszusom, Palikám, hisz ti alig álltok a lábatokon! – csaptam össze a kezem, miután kissé összeszedtem magam.

– Igazad van, Berta, ez még jobb nóta! Na, fiúk, rajta! A lábamon alig-alig-alig, oszt mégis elhá…

– Apuka, maga meg mit művel?! Legalább karácsonykor ne legyen közönséges! – sikította anyád.

– Kuss! Az én házamban azt dalolok, amihez kedvem van! Ha pediglen valakinek nem tetszik, annak le is út, fel is út… vagy fordítva? Vagy mondjam netán azt, hogy ló…

– És mit itatott a fiúkkal? Apuka, hát nem szégyelli magát?! Mit fognak majd szólni a lakók?!

– Bambit ittam én az est… – próbálta énekelni a Sanyikám, de egy öklendés félbeszakította.

– A fater azt mondta, hogy tisztán az szart se ér. Föl kell aztat javítani egy kis keverttel, úgy ám! – magyarázta Benőkém, aki nyilván a hányás miatt a legkevésbé látszott részegnek négyük közül.

– Mutter… a faternak… mindig… igaza… van… – dadogta erre Józsikám.

– És hol a hal? – kérdezte anyád, miután némi küzdelem után sikerült kivennie a cekkert a Sanyikám kezéből.

– Kuss! Ott a kezedben! Nem látod, te liba! – ordított rá a Pali. – Csináljátok a vacsorát, én a fiúkkal addig erőt gyűjtök! Mert már a faterom megmondta, hogy nagy munka előtt erőgyűjtés kell! És ne zavarjon ebben senki, mert bizisten, nem állok jót magamért! Hétre pedig feldíszítve álljon a fa, és legyen az asztalon a vacsora!”

– Nagyi, te ezt hogyan tűrhetted el?! Tudod, ha valaha én kerülök majd ilyen szituba, hát én habozás nélkül azon nyomban vagy kikaparom az ipse szemét, vagy a sodrófával veszek elégtételt!

– Hát azt bizony rettenetesen rosszul tennéd! – csóválja a fejét.

Azt hiszem, örül, amiért eltereltem a szót a kínos kérdésről. Kapva kap az alkalmon, hogy némi életbölcsességet osszon meg velem:

– Na figyelj jól! Elmondom, mit is tanácsolt ilyen esetre a Hilde tanti: „Ha lerészegszik az urad, mámorában nem érti sem a szidást, sem a sírást, sem az ütlegeket. Helyette ápold őt roppant gondosan, mert bizony ilyenkor borzasztóan beteg az embered! Fektesd hát az ágyába! Készíts oda tálat a rókabőrnek! Itass vele sok vizet, de vigyázz, félre ne nyelje! Másnap, mikor végre felébred, már csak a borzasztó macskajaj marad neki. Na, ekkor a sodrófát szorgalmasan az alfelére helyezve adhatod tudtára, hogy ezt érdemli a disznó. Ne félj, a legtöbbje egy életre megjegyzi!”

– És amelyik mégse? Arra milyen szentenciát kaptál? – érdeklődöm komolyságot tettetve, bár alig bírom palástolni váratlan jókedvemet.

– Hát… hogy legközelebb légy sokkal, de sokkal alaposabb! – neveti el magát. – Tudod, abban az időben, a háború előtt, az emberekben föl sem merült a válás gondolata. Mindenki félte az Istent, az egyház pedig egyenesen tiltotta azt. Más megoldás meg nemigen volt.

– Persze – vált komolyra –, most azt kérdeznéd, hogy akkor én miért tűrtem egész életemben a Pali részegségét? Igazad van, Ilmuskám! Hát, nekem sose volt bátorságom se a sodrófa helyes használatához, se a váláshoz. No de hadd folytassam, mert a lényeget még nem mondtam el!

(folytatás)

Szólj hozzá!

A kívülálló (63.)

2018. január 04. 17:19 - Vid Ödön

(az elejére)

– Remény? – suttogta alig hallhatóan, félt, hogy elriasztja a látomást.

– Örülök, hogy végre felismertél! – válaszolta lágy hangon a megszólított.

Kivált társai közül, és növekedni kezdett, mígnem majdnem akkora lett, mint ő. Fénye fokozatosan halványult, ahogy visszanyerte eredeti alakját. A szárnyai eltűntek, így majdnem úgy festett, mint egy átlagosan szép, fiatal nő. Légies alkatát, kecses mozgását, aranyszínű, hátközépig érő dús haját, valószínűtlenül ragyogó kék szemét, és a lényéből sugárzó jóságot, derűt persze rengetegen irigyelnék. Hosszú, dísztelen, fehér színű köpenyt és bocskort viselt.

– Egy ideig tündéralakomban foglak kísérni. Hanem most indulnunk kéne, neked még hosszú utat kell megtenni!

Szótlanul bandukoltak egy darabig. Gyöngy agyában kavarogtak a kérdések, csak képtelen volt eldönteni, melyikkel kezdje. Végül Remény segítette ki:

– Gondolom, emészt a kíváncsiság, mi tündérek miért vagyunk itt veled?

– Természetesen!

– Nos, nyilván Katica és Odi elmesélték, amit Csiribi-Csiribától hallottak Rézvölgy romlásáról. Az unokám, Csiperke, a legrosszabb úton halad, hogy sárkánnyá változzon, és bekebelezzen mindent. Csakis egy kívülálló akadályozhatja meg ebben.

– Akkor én hogyan kerülök a képbe? – hökkent meg Gyöngy.

– Te igazából nem tartozol ide. Még akkor sem, ha már évek óta itt élsz közöttünk, és minden bizonnyal itt töltöd életed hátralévő esztendeit.

Súlyosan érintették ezek a szavak. Bántotta, ha kívülállóként kezelték, és ez ki is ült az arcára.

– Nehogy a szívedre vedd! – vigasztalta Remény. – Hiszen ezért vagy alkalmas a feladatra. Sőt, a dolgok mai állása szerint, rajtad kívül senki más nem akad kerek e világban.

Gyöngy a magyarázat ellenére tovább szomorkodott.

– Ellentétben Katicával és Odival, én emlékszem, miért indultak útnak majd harminckét esztendeje – folytatta a tündér. – Szerencsére sikerrel jártak, még ha nem is úgy történt minden, ahogyan remélték. Magukkal hoztak téged. Igaz, akkor még senki sem sejthette, mennyire szükségünk lesz rád. Na, ne lógasd már az orrod, nézd a jó oldalát!

Közben Gyöngy még mindig a kívülállón rágódott. Nem bírt napirendre térni afölött, hogy bármit csinál, jót vagy rosszat, akik ismerik, idegenként kezelik majd. Eszébe jutott, hogy odahaza, a kisvárosban, ahová tinédzser korában költözött szüleivel, a nem helyben születetteket gyüttmentnek titulálták a generációk óta ott élők. És ha a betelepülők jó sokáig bírták az irántuk megnyilvánuló közönyt, esetenként a megvetést vagy a kirekesztést, akkor előléphettek a gyüttmaradt kategóriába.

– Ne félj, ha sikerrel jársz, téged szeretni és tisztelni fognak – öntötte belé a lelket Remény, mintha olvasott volna a gondolataiban.

– És ha nem?

– Ne aggódj folyton! – intette a hang.

A tündér meghallotta, mert így szólt:

– Igaza van a benső énednek!

– Tehát nincs előtted titkom! – vörösödött el. – Belelátsz a fejembe, hallod, amit csak az én fülemnek szántak. Gondolom, a társaid is!

– Ígérem, nem fogunk vele visszaélni. Ha szeretnéd, mostantól csupán a kimondott szavaidat halljuk. Bár, egyelőre jobban tennéd, ha hagynád.

– Vállalom a felelősséget! – vágta rá öntudatosan. – Majd szólok, ha azt akarom, hogy az elmémben kutakodjatok.

– Rendben, tiszteletben tartjuk a kívánságodat.

Csendben bandukoltak tovább. Közben Gyöngy kipróbálta, Remény betartja-e az ígéretét.

– Te aljas szemét, rátarti, képmutató alak – pocskondiázta magában a tündért.

– Ejnye, nem szégyelled magad? – pirított rá belső énje.

Gyöngy leste, vajon Reményhez eljutottak-e a becsmérlő szavak? Ám nyomát sem észlelte rajta a sértődésnek, következésképpen vagy tényleg nem hallotta, vagy pedig rendkívül jól palástolta érzelmeit.

– Köszönöm – nyugtázta elégedetten. – Elmondanád a történet folytatását?

(folytatás)

Szólj hozzá!